Wat?

Posted on November 4 2009 by

In 2010 werd financiële educatie in de vakoverschrijdende eindtermen opgenomen. SAM, steunpunt Mens en Samenleving wil met het project, ‘In Balans’, het onderwijs de kans geven om aan de slag te gaan rond financiële educatie en financiële lessen. Het pakket is gericht op jongeren in het secundair onderwijs vanaf 12 jaar. De producten kunnen zowel in ASO, TSO als BSO aan bod komen.

A6kaartje_111x154_2604KG.indd

Het project ‘In Balans’ groeide enerzijds vanuit de stijging van het aantal mensen dat in overmatige schuldenlast verkeert en anderzijds vanuit de bezorgdheid om jongeren die op eigen benen gaan staan voldoende bagage mee te geven om zelfstandig te kunnen functioneren.

De doelstelling van ‘In Balans’ ligt er dan ook in om jongeren de nodige vaardigheden en ‘know how’ bij te brengen over het omgaan met geld. Jongeren krijgen immers al zakgeld op  jonge leeftijd, hebben loon uit vakantiewerk en beheren vaak al een eigen rekening bij de bank. Ook wil het project de jongeren weerbaarder maken in de huidige consumptiemaatschappij. Games, beltunes, gokken, de nieuwste  gsm en  dure kleding zijn zeer verleidelijk.

In Balans raakt meerdere thema’s aan die op verschillende manieren kunnen aangebracht worden in bepaalde lesvakken of als project in de school. Financiële educatie wordt ruim opgevat en omvat alle aspecten waar jongeren mee geconfronteerd worden als zij op eigen benen komen te staan.

 

 

Logo Vlaamse Overheid