Website ‘Eerste Hulp Bij Schulden’

Posted on February 25 2011 by

Wat?

Sinds 2010 is er nieuwe website online http://www.eerstehulpbijschulden.be

Deze website bevat informatie over:

– wat kan een schuldeiser doen bij wanbetaling van zijn schuldenaar (incassokantoor, loonbeslag….)?

– wat geldt bij bijzondere soorten schulden (belastingen, kredieten, energieschulden…)?

– wat kan een schuldenaar doen bij betalingsproblemen, bij wie kan hij terecht voor hulp en bijstand (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldebmiddeling, collectieve schuldenregeling…)?

Het is zeker ook voor jongeren die op eigen benen gaan staan, en geconfronteerd worden met een bugdettaire moeilijkheden en/of schuldprobleem, een goede bron van informatie.

Ook voor leerkrachten en andere begeleiders die rond dit thema werken is het een nuttige bron van informatie. Het kan in het bijzonder ook gebruikt worden in het kader van ‘zoekopdrachten’ waarbij de leerlingen gevraagd wordt juiste informatie op het internet, en de website www.eerstehulpbijschulden.be, te vinden over een bepaald thema: bv. kan Electrabel/Nuon/Essent de gastoevoer afsluiten wanneer een privépersoon zijn energiefacturen niet correct betaalt?

Bestellen:
Dit product is vrij toegankelijk voor iedeteen via het internet.