Werkbundel ‘In The Pocket’

Posted on November 5 2009 by

Doelgroep:
Leerlingen vanaf de eerste graad secundair onderwijs

Doelstellingen:

  • in kaart brengen van eigen behoeften, gekoppeld aan prioriteiten en luxe producten
  • het belang inzien om een budget op te stellen
  • de werkelijke kosten kennen van het levensonderhoud
  • inlevening in de rol van een jongere met schulden
  • inzicht krijgen in de leefwereld van iemand met schuldoverlast
  • achterhalen hoe je duurzaam en budgetvriendelijk kunt leven


Deze werkmap bestaat uit verschillende thema’s. De theorie wordt telkens gekoppeld aan lessuggesties.

Korte inhoud:

Een eerste deel zoomt in op de jongere als consument. Met deze inhoud zouden de jongeren moeten stil staan bij hun eigen consumentengedrag.
Een tweede luik gaat in op de kosten en inkomsten van het dagelijkse leven. Er wordt ingegaan op de kosten van de ruime context van levensonderhoud als op de realistische lonen die gekoppeld worden aan verschillende functies.
Het derde hoofdstuk wil de jongeren confronteren met verhalen van andere jongeren die met overmatige schuldenlast te kampen hebben. Er kan ingegaan worden op verschillende aspecten die in de interviews aan bod komen.
Deze werkmap sluit af met allerhande tips voor jongeren om verantwoorde keuzes te maken die zowel duurzaam zijn als ecologisch verantwoord.

Werkwijze:
Bij elk thema wordt duidelijk uitgelegd hoe de leerkracht aan de slag kan.

Auteurs:
Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (sinds 01/01/2012: Vlaams Centrum Schuldenlast vzw)
Grepa (steunpunt van de diensten schuldbemiddeling in Brussel)
L’observatoire du crédit et de l’ endettement (waarnemingscentrum rond krediet en schuldoverlast in Wallonië)

Dit is project mee gefinancierd door de Koning Boudewijn Stichting: klik hier voor meer informatie.

Download:

Klik hier om de bundel ‘In the Pocket’ te downloaden.

Bestellen:
Naast de elektronische versie wordt er geen papieren versie van deze bundel  door het Vlaams Centrum Schuldenlast aangeboden. Op de website van de Koning Boudewijn Stichting is het evenwel mogelijk -zolang de voorrad strekt- een papieren versie te bestellen van deze werkbundel. klik hier voor meer informatie.