PAV ‘Op Eigen Benen’

Posted on November 5 2009 by

PAV Op Eigen BenenDoelgroep:
Het pakket ‘Op eigen benen’ maakt deel uit van Project Algemene Vakken (PAV) dat zich richt op het beroepsonderwijs. Deze invulbundel is geschikt voor leerlingen van de laatste graad secundair.

Doelstellingen:
Wanneer leerlingen afstuderen en de schoolpoort definitief achter zich dichttrekken, stappen ze de wijde wereld in. Schoolverlaters worden vaak geconfronteerd met veel praktische vragen: over hun plaats op de arbeidsmarkt, hun woonsituatie, hun budget … Deze bundel biedt wegwijzers aan en bereidt jongeren voor op de ‘grotemensenwereld’, een wereld waarin ze op eigen benen moeten kunnen staan.
De auteurs – onder wie twee OCMW-medewerkers – hebben veel aandacht voor maatschappelijk bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Zelfontdekkend en ervaringsgericht leren staat centraal. Ook ICT-vaardigheden nemen een belangrijke plaats in binnen deze bundel.
Het doel van deze bundel bestaat erin om jongeren praktische kennis bij te brengen over verschillende thema’s die een grote rol spelen wanneer zij op eigen benen gaan staan.

Korte inhoud:

  • Afgestudeerd
  • Bouwen, huren of kopen?
  • Vaste en variabele uitgaven
  • Verzekeringen
  • Woonvormen
  • Valkuilen
  • Het loopt mis!
  • Tips om te besparen

Werkwijze:

‘Op eigen benen’ is enerzijds een invulmap bedoeld voor de leerlingen. Daarnaast biedt een uitgewerkte handleiding voor leerkrachten voldoende informatie om vlot aan de slag te gaan met dit pakket.

Auteurs:
Monique Bemelmans
Liesbeth Huber
Leen Van Thielen
Johan Wolk
Uitgeverij De Boeck

Bestellen:
Het VlaamsCentrum Schuldenlast verdeelt dit product niet. Klik hierna voor meer informatie over de invulmap voor leerlingen en hierna voor meer informatie en de prijs van de handleiding voor de leraar, waarna u terecht komt op de website van Uitgeverij De Boeck.